"Taldean egiten dugu lan,
horrela bakarrik lortu baitezakegu
arrakasta"

"Unitate bakoitzak bere
gain hartzen du erantzukizuna
eta hori enpresaren
arrakastarako lagungarria da"